Цени на сглобяеми къщи

Искате да живеете в самостоятелна къща, но се ужасявате от всички строителни дейности и най-вече майсторите, които създават повече неприятности, вземат много пари, а след тях се налага да ремонтирате или да викате други, които да оправят техните грешки…? Да, така е, да си имаш работа с майстори няколко месеца и дори години, е все едно да се превърнеш в самоходен инфаркт, качващ се понякога и на моторетка.

Напоследък се налага ефективността на сглобяемо строителство - сглобяеми къщи - нови технологии, отличаващи се с приложение на естествени материали, с минимални или без химична обработки. Използва се дървесина, която не може да се имитира по отношение на способност на носене, трайност, тегло и цена. Количеството мокри процеси при сглобяеми къщи е минимално. В резултат на всичко това те се произвеждат с възможно най-добри показатели на строителната наука - физика и статика, при това на значителни конкурентни цени.

Днешното сглобяемо строителство предлага къщи – мечти. Те са с модерна архитектура, екологично чисти, без специални изисквания към терена и атмосферните условия, функционално разпределение, имат висока степен на пожароустойчивост, земетресения и влажност, те са по-добре топло- и звуко- изолирани.

Дали имат недостатъци тези сглобяеми къщи? Все още съвременните технологии не позволяват демонтиране и повторно сглобяване на друго място на тези къщи, без да се нарушат завършващите слоеве. Макар че е възможно, ако след това се направят довършителни работи и леки ремонти.

Каква е цената на новите сглобяеми къщи? Стойността се определя в зависимост от етажността, избраното скеле и елементи, техният материал, вида на покритията и довършителните работи, степента на завършеност. Всичко това е по избор на клиента. Колко все пак би струвала една такава къща? Както казахме – всичко зависи от изискванията на клиента и материалите. Как се извърша плащането? Естествено може да е наведнъж и на части - 30% при подписване на договор; при започването на монтажа; при завършен груб монтаж; и 10% при издаване на обекта. Съществуват и други варианти по договореност.